0 комментариев

Кайырлы кун. Улкен дастарханда отырганда ата-апаларымыз аруактарга багыштап бата дуга тилеп жатат. Сол дурыс па негизи Исламда?

Өзгертті