0 комментариев

Коршилеримнин барлыгы христиандар. Олар пасха мейрамханасында оздеринин жумырткаларынан ауыз тиюге береди. Мен оны кайтарып жиберуге уяламда оны жеймин. Сол кезде Пасха мейрамында таратылған жұмыртқаны жеуге болама?

Asked question